Bu haber 06 Eylül 2016 05:33:06 Tarihinde eklenmiştir.

İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI

Eylül ayı kurban bayramı idari izin nedeni ile fazla mesai hesaplamaları nasıl olacaktır ? Detayları için tıklayınız

İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE  HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI

 

 

            657 DMK Ek 33.maddesinde; ‘‘ haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. ‘’ denmektedir.Nöbet ücreti haftalık çalışma süresi olan 40 saatten sonrası için ödenmektedir.

 

 

ÜCRET ÖDENECEK SÜRENİN HESABI

 

            Nöbet ücreti ödenecek sürenin hesabında öncelikle aylık çalışma süresi hesaplanacak, daha sonra nöbet tutulan süre hesaplanarak aylık çalışma süresinden düşülecek ve kalan sürenin izinle karşılanamayan kısmı için nöbet ücreti ödenecektir.

 

 

Örnek: 22 iş günü olan bir ayda 176 saat aylık çalışma süresi bulunmaktadır. Hemşire Acil Biriminde  24 saatlik 9 adet, acil nöbeti tutmuştur.Nöbet tutularak çalışılan sürenin toplamı 216 saattir. Bu durumda aylık çalışma süresi dışında 40 saat izinle karşılanması gereken nöbet süresi mevcuttur. 40 saatin izinle karşılanamayan kısmı için ücret ödenecektir.

 

İDARİ İZİNDE NÖBET ÜCRETİ VE ÖDENECEK SÜRENİN HESABI

 

            Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 09/06/2016 tarih ve 7065 sayılı idari izin konulu yazılarında; ‘‘idari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacaktır. ’’  denmektedir.

 

            Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliğinin 19/10/2015 tarih ve 89432283/640/15278 sayılı, idari izin  konulu yazılarında; ‘‘….. 657 sayılı Kanun’a göre memurlar için haftalı çalışma süresi 40 saat olmakla birlikte ,Bakanlar Kurulu Kararı ile idari izinli sayılan günün ait olduğu haftaya ilişkin çalışma süresinin,anılan günde idari izinli sayılan ve fiilen çalışmayan personel bakımından 32 saat sayılacağı,bir başka anlatımla idari izinli sayılan ve fiilen çalışılmayan sürenin fiilen çalışılmış gibi kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.’’ ‘’…… Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde görevli olup,02/05/2015 tarihinde idari izinli sayıldığından görevi başında bulunmayan personelin haftalık çalışma süresine ilişkin olup,bu tarihte izinli sayılan ancak hizmetin aksamaması için fiilen görev yapan personelin görev süresinin 32 saat olarak kabul edilerek bunu aşan sürelerin nöbet ücreti yada fazla çalışma ücreti adı altında herhangi bir  ücret ile ücretlendirilmesinin,Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden mümkün bulunmadığı hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.’’denmektedir.

 

 

 

 

TEMMUZ AYI ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI:

 

Temmuz ayında 10 gün hafta sonu, 3 gün Ramazan Bayramı ,16 gün mesai ve 1,5 gün idari izin vardır

16 mesai günü x 8=128 saat

04/07/2016 günü=5 saat idari izin

08/07/2016 günü=8 saat idari izin

Toplam=128+5+8=141 saattir.

 

Temmuz ayı çalışma süresi 141 saat dir.

 

         

Örnek 1:

Temmuz ayının 1,6,13,20 sinde Acil Serviste nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

 

01/07/2016=16 saat

06/07/2016=24 saat

13/07/2016=8 saat (14/07/2016 izin kullandı)

20/07/2016=8 saat (21/07/2016 izin kullandı)

Çalıştığı süre=197 saat ,Aylık Çalışma süresi=141 saat 

Sonuç= 197-141=56 saat üzerinden nöbet ödenecektir.

 

 

Örnek 2:

Temmuz ayının 3,8,23,30 unda Acil Serviste nöbet tutan Sağlık Memuruna kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

 

03/07/2016=24

08/07/2016=16

23/07/2016=24

30/07/2016=24

Çalıştığı süre=229 saat ,Aylık Çalışma süresi=141 saat 

Sonuç= 229-141=88 saat üzerinden nöbet ödenecektir.

 

 

 

 

Örnek 3:

 

Temmuz ayının 4,8,15,22 sinde Yoğun Bakımda nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir.?

04/07/2016=19

08/07/2016=16

15/07/2016=16

22/07/2016=16

Çalıştığı süre=208 saat ,Aylık Çalışma süresi=141 saat 

Sonuç= 208-141=67 saat üzerinden nöbet ödenecektir.

 

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliğinin 19/10/2015 tarih ve 89432283/640/15278 sayılı, idari izin  konulu yazılarında ‘‘ idari izinli sayılan günün ait olduğu haftaya ilişkin çalışma süresinin,anılan günde idari izinli sayılan ve fiilen çalışmayan personel bakımından 32 saat sayılacağı,bir başka anlatımla idari izinli sayılan ve fiilen çalışılmayan sürenin fiilen çalışılmış gibi kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  ’’ dendiği için bu şekilde hesaplanması gerekmektedir.

 

 

            *** İdari izinde nöbet tutan personele nöbet ücreti ödemesi yapılmayacaktır. İdari izinde nöbet tutmayan personel açısından da; haftalık mesai süresi hesaplanırken idari izin süresi fiilen çalışılmış kabul edilecektir. Yani idari izin olmayan bir günde tutulan nöbet süresinden, idari izin süresi düşülmeyecektir.Yani idari izinde nöbet tutan personele ödeme yapılmadığından, idari izin süresini,idari izinde nöbet tutmayan personel içinde emsal alarak ödenecek nöbet süresinden idari izin süresi düşülmeyecektir.

 

 

EYLÜL AYI ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI:

 

            Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 29/08/2016 tarih ve 10165 sayılı idari izin konulu yazılarında; ‘‘……çalışanların 16 Eylül Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanamadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir. ’’  denmektedir.

         

 

Eylül ayında; 17 mesai günü ,4 dini bayram günü ,1 idari izin günü  vardır.

17 mesai günü x 8=136 saat

16/09/2016 günü=8 saat idari izin

Toplam=136+8=144 saattir.

 

Eylül ayı çalışma süresi 144 saat dir.

 

Örnek 1:

 

Eylül ayının 1,6,13,16 sında Acil Serviste nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

 

01/09/2016=8 (02/09/2016 izin kullandı)

06/09/2016=8 (07/09/2016 izin kullandı)

13/09/2016=24

16/09/2016=16  (daha sonra idari iznini 23/09/2016 kullandı)

Çalıştığı süre=200 saat ,Aylık Çalışma süresi=144 saat 

Sonuç= 200-144=56 saat üzerinden nöbet ödenecektir

 

 

 

Örnek 2:

Eylül ayının 2,8,14,20 sında Yoğun Bakımda nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

02/09/2016=16

08/09/2016=8 (09/09/2016 izin kullandı)

14/09/2016=24

20/09/2016=8 (21/09/2016 izin kullandı)

Çalıştığı süre=200 saat ,Aylık Çalışma süresi=144 saat 

Sonuç= 200-144=56 saat üzerinden nöbet ödenecektir

 

             *** İdari izinde çalışan personele daha sonra kullanmak üzere izin hakkı verilmesi personel mağduriyetini gidermiştir. İdari izinde çalışan personel ile çalışmayan personel arasındaki fark kalkmıştır. Ama izin kullanmak istemeyen personele nöbet ücreti ödemesi yapılamayacaktır. Çünkü başbakanlık genelgesinde fazla ödemede bulunulmayacağı ve idarenin uygun gördüğü zamanda izin kullandırabileceği yazmaktadır.

 

ÖMÜR KANDEMİR

SAĞLIK MEMURU/MUTEMET

Memurmaasmutemeti.Com

FAZLA MESAİ HESAPLAMA ROBOTUMUZA NÖBET SAATLERİNİZİ YAZARAK RİSKLİ BİRİM VE %20 DİNİ BAYRAM ARTIRIMLI OLARAK HESAPLATABİLİRSİNİZ

 

Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • köksal çakır
    köksal çakır , 08 Eylül 2016 23:52:51
    emeğine sağlık ,, bizim hastanenin idari izinde çalışmayanların ,idari izin saati kadar süreyi nöbetlerden kesemeyeceklerini çok güzel anlatmışsın..
Fazla Mesai Nöbeti
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
Bayramarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır ?
Sağlık personelinin TEMMUZ 2017 Nöbet ve icap Ücretleri
Sağlık personelinin TEMMUZ 2017 Nöbet ve icap Ücretleri
Temmuz 2017 de alacağınız Zamlı Nöbet ve İcap ücretleri yayınlanmıştır.
SAĞLIK PERSONELİ NÖBET ÜCRETLERİ %100 ZAM YAPILIRSA NE KADAR OLUR ?
SAĞLIK PERSONELİ NÖBET ÜCRETLERİ %100 ZAM YAPILIRSA NE KADAR OLUR ?
NÖBET ÜCRETİ %100 ZAMLANIRSA NE KADAR OLUR ?
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır ?
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
SAĞLIK PERSONELİ FAZLA MESAİ NÖBET ÜCRETİ VE İCAP
Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır ?
2017 OCAK ZAMLI FAZLA MESAİ VE İCAP ÜCRETLERİ
2017 OCAK ZAMLI FAZLA MESAİ VE İCAP ÜCRETLERİ
2017 Ocak fazla mesai ve icap ücretleri
4924 NÖBET ÜCRETLERİ
4924 NÖBET ÜCRETLERİ
4924 Sözleşmeli Personelin Nöbet Ücreti Ödenirmi ?
NÖBET SÜRESİ HESAPLAMA
NÖBET SÜRESİ HESAPLAMA
ÜCRETİ ÖDENECEK NÖBET SÜRESİNİN HESAPLANMASI
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE  HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI
Eylül ayı kurban bayramı idari izin nedeni ile fazla mesai hesaplamaları nasıl olacaktır ? Detayları için tıklayınız
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?
İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?
DİNİ BAYRAMLARDA NÖBET ÜCRETİ NASIL ÖDENİR ? İCAP ÜCRETİ NEDİR ? DİNİ BAYRAMLARDA NASIL HESAPLANMAKTADIR ?
YENİ YAYINLANAN SaĞLIK BAKANLIĞI NÖBET GENELGESİNİN DETAYLI AÇIKLAMASI
YENİ YAYINLANAN SaĞLIK BAKANLIĞI NÖBET GENELGESİNİN DETAYLI AÇIKLAMASI
Yeni yayınlanan Fazla Mesai ve İcap Nöbetleri genelgesinde belirtilen hususlar nelerdir ?
2017 TEMMUZ HEMŞİRE NÖBET ÜCRETLERİ
2017 TEMMUZ HEMŞİRE NÖBET ÜCRETLERİ
HEMŞİRE NÖBET ÜCRETLERİ 2017 TEMMUZ
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
33°C / 17°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:16
Güneş
05:53
Öğle
13:00
İkindi
16:47
Akşam
19:55
Yatsı
21:24
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Galatasaray 34 24 7 3 +42 75
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 +42 72
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 +28 72
4 Beşiktaş 34 21 5 8 +39 71
5 Trabzonspor 34 15 9 10 +12 55
6 Göztepe 34 13 11 10 -1 49
7 Sivasspor 34 14 13 7 -8 49
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 -1 46
9 Kayserispor 34 12 14 8 -11 44
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 -7 43
11 Akhisarspor 34 11 14 9 -9 42
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 -4 40
13 Bursaspor 34 11 17 6 -5 39
14 Antalyaspor 34 10 16 8 -19 38
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 -4 36
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 -11 33
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 -17 33
18 Karabükspor 34 3 28 3 -66 12
ANKET
TÜMÜ

2018 Sağlık Atama Sayıları Nasıl Olmalı