Bu haber 06 Eylül 2016 15:41:03 Tarihinde eklenmiştir. 882 Defa Okundu.

MEMURLARIN ÜST DERECELİ KADROLARA ATANABİLMELERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Yükseköğretim mezunu olan öğretmenler ile sağlık personelinin derece yükselmeleri için gerekli olan süre şartı olmadan sınıfları dahilinde ilk dört dereceli kadrolara atanmaları için kanun teklifi verildi.

 

 

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından verile Kanun Teklifi kabul edilirse, yükseköğrenim mezunu olan sağlık personeli ile öğretmenler daha kısa sürede üst dereceli kadrolara atanabilecek ve böylelikle üst derecelere ait olan özlük haklarından daha erken zamanda yararlanma imkanına kavuşabilecekler.

 

Verilen“657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” nde şu bilgiler yer almakta.

 

Bazı memurlar, “torba kadroya atama” olarak da bilinen 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi çerçevesinde ve kurumların takdiriyle, bulundukları derecelere bakılmaksızın  (yükseköğrenim görme ve hizmet süresi şartı varsa) 1, 2, 3 veya 4 üncü dereceli kadrolara atanabilmekte.

 

Yapılan atamalarla memurların zam,tazminat ek gösterge ve ek ödemelerde artış oluyor.

Torba kadro uygulamasının bazı devlet kurumlarınca ilk 4 dereceli kadrolar için kullanılamaması,devlet memurları arasında haksızlığa neden oluyor.

 

Örneğin;11 yıllık hizmeti bulunan öğretmen 1.derece öğretmen kadrosunda yer alamazken, Milli Eğitim Bakanlığında ya da başka kurumlarda 1 inci dereceli Daire Başkanı kadrosuna atanabiliyor.

 

Yapılan Kanun Teklifi ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadroları “torba kadro” uygulamasının dışında tutan madde metninden çıkarılmasını sağlıyor.

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap