Maaş Mutemeti
Bu haber 17 Ağustos 2016 10:37:20 Tarihinde eklenmiştir.

ÜCRETSİZ YILLIK İZİN ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK GEREKİR.

Öncelikli olarak 12 aya kadar yıllık izin alınması için hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında beş hizmet yılını tamamlamış olması gerekmektedir.

ÜCRETSİZ YILLIK İZİN ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK GEREKİR.

 

 

Ücretsiz izin hakkında 657 Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesi şu şekildedir belirtilmiştir.

"E)Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir..."

 

154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Tebliğinde  ise şu hükümler bulunmaktadır:

"1- Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması, gerekmektedir." 

108 inci maddesinin (D) bendi uyarınca aylıksız izin verilmesi şu şartlara bağlanmıştır;5 yıllık hizmete,memurun isteğine ve idarenin takdirine

 

HANGİ KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇEN SÜRELER AYLIKSIZ İZİN HESAPLAMASINA DAHİL OLUR.

Kamu kurum ve kuruluşlarını sıralayacak olursak kamu çalışanları;
Memurlar

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi
399 Sayılı KHK KİT
Diğer sözleşmeli personel
Geçici Personel(657 S K.4/C)

 

İŞÇİLER

Kadrolu (sürekli) işçiler
Geçici İşçiler

 

DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ:
Askeri Personel
Hakim ve Savcılar
Akademik Personel

 

Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde açıklanmıştır. Buna göre memuriyet dışındaki sürelerin değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre değişmektedir. 657 sayılı Kanunun 36/C maddesine göre memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı süreler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmemektedir.

 

657 sayılı DMK 83 ve 84 üncü maddeleri uyarınca askerlik süresi SGK borçlanılmasına bakılmaksızın Kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir.

 

657sayılı Kanunun 108 inci maddesinin B bendi uyarınca doğuma bağlı verilen aylıksız izin süreleri de kazanılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilmektedir.

657 sayılı Kanunun 77 maddesi uyarınca yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda çalışmasına izin verilenlerin bu süreleri de kazanılmış ha aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmektedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesi uyarınca aylıksız izinli geçirilen sürelerin kesenek ve karşılıkları ödenmek suretiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir.

 

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap