Bu haber 21 Ağustos 2016 22:21:23 Tarihinde eklenmiştir. 1318 Defa Okundu.

MEMURLUK SÜRESİNDE SAYILAN İZİNLER HANGİLERİDİR?

Genellikle aylıksız izin süreleri memuriyetten sayılmazken,bazı izinler ise izin sürelerinin memuriyette geçmiş gibi sayılmaktadır.

 

 

Memuriyet süresinden sayılan aylıksız izinler şunlardır:

 

- Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlar, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete döndükleri zaman , muvazzaf askerlikte geçirmiş oldukları süreler memuriyette değerlendirilir.

-Doğum yapan memura, doğum sonrası kullanılabilecek analık izni süresinin bitiminden itibaren veya bu izin süresinin bitiminden sonra kullanabileceği günlük çalışma saatlerinin yarısına isabet eden izin (ücretli yarı zamanlı) sürelerinin bitiminden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Bu şekilde kullanılan aylıksız izin süreleri memuriyette değerlendirilir.

-Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan eşinin atandığı yere (1. ve 2. derece kalkınmada öncelikli yerler hariç) atanamayan memura, isteği üzerine ve memuriyeti süresince 4 yılı aşmamak kaydıyla eşinin görev süresi kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri memuriyette değerlendirilir

-Teşkilat kanunlarındaki özel hükümlere istinaden, başka kurumların personeli kurumlarından aylıksız izinli sayılmak suretiyle görevlendirilebilmektedir. Bu şekilde aylıksız izinli sayılanların, diğer kurumlarda görevli olarak geçirdiği süreler, ilgili özel kanun hükümleri çerçevesinde memuriyette değerlendirilmektedir

-Yabancı devletlerin resmî kurumlarında ya da uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenlere (yabancı resmi kurumlar için en çok 10 yıla kadar, uluslararası kuruluşlar için en çok 21 yıla kadar) aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilenlerin görevlerine dönmeleri durumunda, bu ülkelerde geçirdikleri süre memuriyette değerlendirilir.

-Eşi doğum yapan memura, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Kullanılan aylıksız izin süreleri memuriyette değerlendirilir.

 Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap