Bu haber 11 Ağustos 2016 23:10:31 Tarihinde eklenmiştir.

4/B PERSONELİNİN SÖZLEŞMESİ HANGİ DURUMLARDA FESHEDİLİR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapanların sözleşmeleri; kurumlar tarafından ya da personel tarafından bazı durumlarda tek taraflı olarak feshedilebildiği gibi, bazı hallerde ise kendiliğinden sona ermektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşmeyle çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacak hususlar Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile belirlenmiştir.

 

Kurumlar tarafından sözleşmenin feshedilmesi hangi durumlarda olur:

 

-İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan personelin sözleşmesi, kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

 

-Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz olarak kesintisiz 3 gün veya toplam 10 gün süreyle göreve gelmeyen sözleşmesi, kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

 

-Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulunduğu yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halini tekrarlayan sözleşmesi, kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

 

-Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmayan sözleşmesi, kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

 

-Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması hallerinin herhangi birinin gerçekleşmesi halinde personelin sözleşmesi, kurumu tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

 

Personel tarafından sözleşmenin feshedilmesi durumu ise şu şartlara bağlıdır;

 

-Bir ay önceden haber vermek koşuluyla, personel kendi iteğiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

 

-İlk defa hizmete alınma prosedürüne uygun olarak unvan değişikliği yapması durumunda, personel kendi iteğiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

 

-Eş veya sağlık durumu nedeniyle kurum içi yer değişikliği talebinde bulunan, ancak geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birinden dolayı, personel kendi iteğiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

 

Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi

 

-Sözleşmeli personelin ölümü halinde, sözleşme kendiliğinden sona erer.

 

-Söleşmeli personele, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında; sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanması, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması, toptan ödeme yapılması gibi hallerde sözleşme kendiliğinden sona erer.

 

 Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap