Maaş Mutemeti
Bu haber 02 Ağustos 2016 07:26:25 Tarihinde eklenmiştir.

MEMURLARIN ÖZLÜK DOSYALARINDA YER ALAN BELGELER

Devlet memurları hakkında memurun atanmasından görevden ayrılmasına kadar geçecek süre içerisinde çeşitli bilgi ve belgeler konulduğu özlük dosyaları tutulur.

MEMURLARIN ÖZLÜK DOSYALARINDA YER ALAN BELGELER

 

Özlük dosyasında yer alacak bilgi ve belgeler, memurlar hakkında verilecek bazı kararlar ve yapılacak işlemler bakımından önem taşımaktadır.

 

Özlük Dosyasında Yer Alan Belgeler İse Şunlardır:

 

-İzin belgeleri: Memurun kullandığı her türlü izinlere ilişkin belgeler.

-Eğitim belgeleri: Memurların öğrenim durumunu ve bildiği yabancı diller ile derecesini gösteren belgeler; yaptıkları lisansüstü eğitim, staj ve incelemelere ilişkin belgeler; katıldıkları her türlü eğitim faaliyetine ilişkin belgeler; kendilerine ait  yayın ve eserlere ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

-Atama belgeleri: Devlet memurluğuna ilk defa ve yeniden atanmaya ilişkin belgeler; naklen atamaya ilişkin belgeler; adaylık ve asli memurluğa atanmaya ilişkin belgeler; yemin belgesi

-Disiplin belgeleri: Memurlar hakkında yürütülen disiplin soruşturmalarına ilişkin belgeler; verilen ve uygulanan disiplin cezalarına ilişkin belgeler; memur hakkında verilen mahkeme kararları; görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler; inceleme, soruşturma ve denetim raporları,

-Başarı belgeleri: Memurların aldıkları ödül, başarı ve üstün başarı belgelerine ilişkin bilgi ve belgeler.

-İlerleme ve yer değiştirme belgeleri: Memurların kademe ilerlemelerine ve derece yükselmelerine ilişkin belgeler; sınıf, yer, unvan ve görev değişiklikleri ile ilgili belgeler; geçici görevlendirilmelerine ilişkin belgeler.

-Diğer bilgi ve belgeler: Sendika üyeliğine ilişkin belgeler; mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin belgeler; varsa engellilik durumuna ilişkin belgeler; emeklilik durumuna ilişkin belgeler; erkek memurların askerlik durumuna ilişkin belgeler; kurumlar tarafından gerekli görülmesi halinde memurların mali haklarına ilişkin belgeler.

Özlük dosyalarının doğru ve tarafsız bir şekilde tutulmasından kurumlarda ki personel birimleri sorumludur.Dosyaların tutulmasında ve muhafazasında özel hayatın gizliliği ilkesine uyulur. Özlük dosyasının içeriği hakkında, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışında hiç kimseye açıklama yapılmaması ve bilgi verilmemesi gerekir.Özlük dosyasında ki bilgiler ve ses kayıtları hakkında memurun rızası alınmadan yayınlanamaz. Memuriyetin sona ermesi durumunda memurun son olarak görev yaptığı kurumda özlük dosyası saklanır.  

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap