Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 20 Temmuz 2016 09:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

MEMURİYETTE AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİNİN KULLANILMASI

Devlet memurları farklı sebep ve sürelerle aylıksız izin kullanabilmekte.


 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurlara hangi hallerde ve ne kadar süre ile aylıksız izin verileceğini düzenlemiştir.

 

Aylıksız izin halleri esas itibariyle 657 sayılı Kanunun “aylıksız izin” başlıklı maddesinde düzenlenmiştir.Kanuna göre;

 

1-)Kendisi veya eşi doğum yapan memur, 24 aya kadar aylıksız izin kullanabiliyor.

2-)3 yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle birlikte ya da kendisi veya eşi evlat edinen memur, 24 aya kadar aylıksız izin kullanabiliyor.

3-)Yıllık izin süresi hesabında esas alınan hizmet süresi toplamı 5 yıldan fazla olan memur, memuriyet süresince toplam bir yıla kadar aylıksız izin kullanabiliyor.

4-)Ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden dolayı refakat izni kullanan memur, refakat iznine sebep hallerin devam ettiğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, 18 aya kadar aylıksız izin kullanabiliyor.

5-)Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için görevinden ayrılan memur, askerlik süresince aylıksız izinli sayılıyor.

6)-Kurumlarının muvafakati ile yabancı devletlerin resmî kurumlarında görev alan memura 10 yıla kadar, uluslararası kuruluşlarda görev alan memura ise 21 yıla kadar aylıksız izin verilebiliyor.

7-)Başka yerdeki bir göreve naklen ya da yer değiştirme suretiyle atandığı halde süresi içinde yeni görevine başlamayan memura, göreve başlaması için aylıksız 10 günlük süre daha veriliyor.

8-)Memur, yasal düzenlemeler kapsamında başka kurumların sözleşmeli pozisyonlarda, aylıksız izinli olarak görev yapabiliyor.

9-)Eğitim görmek amacıyla şahsen özel burs sağlayan memur, eğitim süresince aylıksız izin alabiliyor.

10-)Eşinin görev veya eğitiminden dolayı, eşinin görev veya eğitim süresince memur aylıksız izin kullanabiliyor.

Bazı izin süreleri genel olarak memuriyetten sayılmazken,bazı izin süreleri ise memuriyette geçmiş gibi değerlendirilmektedir.

Memuriyet süresinde değerlendirilen aylıksız izinler ise şunlardır;

-Eşi doğum yapan memura doğum tarihinden itibaren  isterlerse 24 aya kadar verilen aylıksız izin süreleri memuriyette değerlendirilir.

- Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan eşinin atandığı yere (1. ve 2. derece kalkınmada öncelikli yerler hariç) atanamayan memura, isteği üzerine ve memuriyeti süresince 4 yılı aşmamak kaydıyla eşinin görev süresi kadar aylıksız izin verilir. Bu şekilde kullanılan aylıksız izin süreleri memuriyette değerlendirilir

-Yabancı devletlerin resmî kurumlarında ya da uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenlere (yabancı resmi kurumlar için en çok 10 yıla kadar, uluslararası kuruluşlar için en çok 21 yıla kadar) aylıksız izin verilebilir

-Teşkilat kanunlarındaki özel hükümlere istinaden, başka kurumların personeli kurumlarından aylıksız izinli sayılmak suretiyle görevlendirilebilmektedir. Bu şekilde aylıksız izinli sayılanların, diğer kurumlarda görevli olarak geçirdiği süreler, ilgili özel kanun hükümleri çerçevesinde memuriyette değerlendirilmektedir.

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır