Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 01 Ağustos 2016 09:36:59 Tarihinde eklenmiştir.

MEMURLARDA ANALIK İZNİ KESİNTİLİ UYGULANABİLİR Mİ?

Analık izni doğum öncesi ve doğum sonrası için kadın memurlara ve doğum sırasında yada doğum sonrası analık izni süresinde doğum yapmış eşi ölen memurlara analık izni kullanma hakkı tanınmıştır.


Analık izni hakkı ve bu haktan yararlanmaya ilişkin hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş olup, Devlet Personel Başkanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ ve verilen mütalaalarla uygulamaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kadın memurlara hamilelik dönemi ve doğum sonrası için tanınan analık izni ve annenin ölümü halinde aynı kapsamda babanın kullanabileceği izin hakkının kullanımına ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir.

 

657 sayılı Kanun ile tanınan analık izni haklarının kullanımına sınırlama getiren bazı ifadelerin varlığı da bulunmaktadır. Bu ifadelerden biri de, analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğine ilişkin olanıdır.

 

657 sayılı Kanunda izin ve analık izni düzenlemesi “Mazeret izni” başlıklı 104 üncü maddesinin (A) bendinde, belirtilmiştir. Kanundaki düzenlemeye göre;

 

Kadın Memurlar,

 

-Kadın memurlara doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebeliklerde ise, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

- Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

 

Erkek Memurlar,

Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü durumunda, babanın isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

 

Kesintili Olarak Analık İzni Kullanılabilir mi?

13 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinde (Seri No:6), analık izninin kullanımından söz edilirken “Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz.” denilmiştir.

DPB Tebliğine göre analık izni kesintili kullanılamayacaktır.


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • oğuz alkaya
    oğuz alkaya , 08 Temmuz 2015 12:37:41
    2004-2007 arası sağlık bakanlığı personeli olarakdiyarbakır lice de çalıştım.mahrumiyet bölgesinde çalıştığım için kadro dercemde farklılık olması gerekir mi.ilgili yasayı belirtirseniz sevinirim
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır