Maaş Mutemeti
Bu haber 10 Ağustos 2016 14:15:40 Tarihinde eklenmiştir.

MEMURLARIN YILLIK İZNİ HANGİ DURUMLARDA SINIRLANDIRILABİLİR ?

Memurlara 657 sayılı kanunla tanınmış olan yıllık izin hakkını kullanmak isteyen memurlara amirleri tarafından sınırlama getirilebilmektedir,ancak bu sınırlama belli durumlarda yapılmaktadır

MEMURLARIN YILLIK İZNİ HANGİ DURUMLARDA SINIRLANDIRILABİLİR ?

Amirlere yıllık izinler konusunda tanınmış olan takdir hakkı bazen keyfi değerlendirmelerle memurların istedikleri tarihlerde izinli olmalarını engellenebilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda izin süreleri;

 

-Memurların yıllık izin süresinin; hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için ise 30 gün olduğu ve zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceği,

-Birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada kullanılabileceği, ancak cari yıl ve bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin haklarının düşeceği,

-Yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği,

hükme bulunmaktadır.

 

657 sayılı Kanun; memurun yıllık izin hakkının, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceğine ve birbirini izleyen iki yılın izninin bir arada verilebileceğine hükmederken, amirlere yıllık izin kullanımına müdahale konusunda takdir yetkisi tanımıştır. Ancak, aynı Kanun, amirleri maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiği de zorunlu tutulmuştur.

 

Buna göre;

 

-Memurun yıllık izin talebinin somut bir gerekçe göstermeden reddedilemeyeceği,

 

-Memurun yıllık iznini bir defada kullanmaya zorlanamayacağını ve kısım kısım kullanma isteğinin değerlendirilmesi gerektiği,

 

- Memurun yıllık izin talebinin, amir tarafından keyfi olarak veya kin ve garez ile memur aleyhine olacak şekilde karşılanmaması gerektiği, bu durumlarda amir hakkında adli ve idari yaptırımlar uygulanmasını gerektireceğini,

 

-Amirin memurun yıllık izin kullanma zamanının  belirlenmesi konusunda takdir yetkisinin olduğu fakat yetkisinin sınırlı olduğu,

 

-Takdir yetkisinin, izin talebinden bulunan memur tarafından yürütülen görevler yönüyle ilgili kurumun sunduğu hizmetlerde kesintinin meydana gelmemesi ve kamu yararının gözetilmesi amacıyla kullanılabileceğini,

 

sonucuna varılabilir

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap