Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 31 Ağustos 2016 22:49:10 Tarihinde eklenmiştir.

MEMURLARIN ALDIĞI BAZI RAPORLARDA SAĞLIK KURULU ONAYININ BULUNMASI ŞARTI

Memurlar için hastalık nedeniyle tek hekim tarafından verilen bazı raporlar sağlık kurulu onayı alınmadan hastalık izni olarak kabul edilmez.


Aile hekimi,kurum tabibi ve Sosyal güvenlik kurumu (SGK) ile sözleşmesi bulunan resmi yada özel sağlık hizmeti sunucularından tek hekim tarafından farklı süreler için düzenlenen bazı raporlar için sağlık raporu şartı bulunmaktadır.

 

-Memur aynı yıl içinde tek hekim tarafından farklı tarihlerde düzenlenen hastalık raporu süresinin 40 günü geçmesi durumunda 40 günü geçen süreler için memura hastalık izni verilmez.Bu tek hekim tarafından 40 günü aşan süreler için  hastalık izni verilebilmesi için bu raporların sağlık kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir.

 

 

-Devlet memurları hakkında tek hekimler tarafından bir defada en fazla 10 gün süreli hastalık raporu verilebilmektedir.Fakat, tek hekimin düzenlediği hastalık raporunda kontrol muayenesine gerek görüldüğünün belirtilmiş olması ve kontrol muayenesi neticesinde yeniden hastalık raporu düzenlenmesine gereksinim duyulması durumunda, tek hekim tarafından memur hakkında en fazla 10 gün süreli yeni bir hastalık raporu daha verilebilir

 

Ancak, kontrol muayenesi sonunda memur hakkında düzenlenecek hastalık raporu süresinin 10 günü aşması durumunda, aşan sürelere ilişkin hastalık raporunun;

 

1) SGK ile sözleşme imzalamış bir sağlık sunucusunun sağlık kurulu (resmi/özel) tarafından düzenlenmesi gerekir

 

2)O yerde böyle bir sağlık sunucusunun bulunmaması nedeniyle böyle bir sağlık sunucusunun bulunduğu yere hastanın naklinin mümkün olmadığı durumlarda, hastalık raporu en çok 10 gün süreli olarak tek hekim tarafından düzenlenebilir.  Tek hekim tarafından bu şekilde düzenlenecek rapora istinaden memura hastalık izni verilebilmesi için, söz konusu raporun ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenecek sağlık kurullarınca (resmi/özel) onaylanması gerekir.

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır