Maaş Mutemeti
Bu haber 27 Temmuz 2016 17:19:34 Tarihinde eklenmiştir.

ALINAN DİSİPLİN CEZALARI ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNİR Mİ?

Memurun özlük dosyasına işlenen cezalar silinir mi?silinir ise ne zaman silinir? işte cevabı.

ALINAN DİSİPLİN CEZALARI ÖZLÜK DOSYASINDAN SİLİNİR Mİ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi" başlıklı 133 üncü maddesinde "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

 

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. 
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
"hükmü yer alır.

 

 

Hüküm çerçevesinde uyarma ve kınama cezasında 5 yıl geçmesi halinde atamaya yetkili amirden disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talep edilebilmektedir. Aylıktan kesme cezasından 10 yıl geçtikten sonra atamaya yetkili amirden özlük dosyasından silinmesi istenebilmektedir.

 

Disiplin cezasının Özlük dosyasından silinmesi cezaya ilişkin belgelerin atamaya yetkili amirin kararı üzerine dosyadan çıkarılmak suretiyle olmaktadır.Atamaya yetkili amirin kararı özlük dosyasında bulunur.

 

Özlük dosyasından silinen belgeler arşiv yönetmeliği hükümleri gereği imha edilebilmektedir.Fakat özlük dosyasında yer alan disiplin cezasının çıkarıldığına dair belge kalıcıdır.

 

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap