Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 13 Temmuz 2016 07:26:17 Tarihinde eklenmiştir.

TEKNİKER TEKNİSYEN OLARAK ÇALIŞIRSA DÖNER SERMAYESİ HANGİ KATSAYI ÜZERİNDEN ÖDENİR?

2 yıllık önlisans mezunu olan bir sağlık çalışanı tekniker olarak görev yapıyorsa döner sermayesini hangi katsayı üzerinden alır?


 

Önlisans mezunu olan maaşını %80 teknikerlik hakları üzerinden alan ancak teknisyen olarak devlet hastanesinde görev yapan döner sermaye katsayısı 30 puan üzerinden hesaplanan sağlık çalışanının teknisyen mi yoksa tekniker olarak mı katsayısının hesaplanacağı 14/02/2013 tarihli ve 28559 Mükerrer sayılı Resmi Gazeteye yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (i) bendinde; Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı: İkinci basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için Ek-2 sayılı listede,üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan personel için Ek-3 sayılı listede belirlenen katsayıyı,ifade eder. düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yönetmelikte eki Ek-3 Teknisyen unvanının alacağı katsayı belirlenmiştir. Bu katsayı üzerinden döner sermaye üzerinden ek ödeme almaktasınız.

 

Fakat, Teknisyen iken Tekniker unvanına ait zam ve tazminatı almanızın nedeni ise; 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin e fıkrasında Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez. Hükmü nedeniyle ve döner sermayenin  ödenmesinin düzenleyen yönetmelikte bu tür bir düzenleme yer almadığından dolayı Tekniker unvanına ait ek ödeme tutarını alamazsınız.


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap