Bu haber 10 Temmuz 2016 08:41:18 Tarihinde eklenmiştir.

HANGİ SÜRELER, ZORUNLU YER DEĞİŞTİREN MEMURUN BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILIYOR

Rotasyon uygulamaları kapsamında görev yapan Devlet memurlarının, kadrolarının bulunduğu bölgeler itibariyle belirlenmiş süreler kadar o bölgede görev yapmaları gerekmektedir.

 

 

Zorunlu yer değiştirme ile  atandıktan sonra geçirilen sürelerin bazıları memurun bulunduğu bölge hizmetinden sayılırken, bazıları ise bu bölgenin hizmetinden sayılmamaktadır

 

Devlet memurları, kurumlarına ait teşkilatlara/birimlere zorunlu yer değiştirme suretiyle atandıklarında, bu yerlerin ilgili olduğu bölge için belirlenmiş olan hizmet süreleri kadar görev yapacaklarından, söz konusu hizmet sürelerinin hesaplanması bu kapsamdaki memurlar için önem taşımaktadır

 

HİZMET BÖLGELERİ 6 BÖlGEYE AYRILMIŞTIR

 

Türkiye'nin illeri; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösterme durumlarına ve gelişmişlik sıralarına göre genel Yönetmelik ile 6 hizmet bölgesine ayrılmıştır

 

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin kimler olacağı; en az 2 yıl olacak şekilde hizmet bölgelerine ilişkin zorunlu çalışma süreleri, ilgili kurumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklerle belirlenmektedir.

 

 

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

-Yıllık izin, sağlık izni (radyoaktif ışınlara maruz kalacak şekilde çalışanlara verilen izin) ve mazeret izni sürelerinin tamamı ile, 657 sayılı Kanunun “hastalık ve refakat izni” başlıklı 105 inci maddesi kapsamında kullanılan izin süreleri toplamının 6 ayı geçmeyen kısmı

 

- Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı, memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.

 

- Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların yeniden görevlerine başlamasına engel bir durum bulunmaması halinde, görev haricinde geçen bu sürelerin tamamı memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.

 

Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri ile aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ve başka yerdeki bir görevin usulüne uygun şekilde memura vekaleten gördürülmesi durumunda  sürelerin tamamı, bu sürelerin geçtiği yerin bölgenin hizmetinden sayılır.

 

 

Aşağıda belirtilen süreler, ilgili memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölgenin hizmeti süresinden sayılmaz.

 

 -657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

 

-Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

 Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap