Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 10 Temmuz 2016 08:41:18 Tarihinde eklenmiştir.

HANGİ SÜRELER, ZORUNLU YER DEĞİŞTİREN MEMURUN BÖLGE HİZMETİNDEN SAYILIYOR

Rotasyon uygulamaları kapsamında görev yapan Devlet memurlarının, kadrolarının bulunduğu bölgeler itibariyle belirlenmiş süreler kadar o bölgede görev yapmaları gerekmektedir.

 

 

Zorunlu yer değiştirme ile  atandıktan sonra geçirilen sürelerin bazıları memurun bulunduğu bölge hizmetinden sayılırken, bazıları ise bu bölgenin hizmetinden sayılmamaktadır

 

Devlet memurları, kurumlarına ait teşkilatlara/birimlere zorunlu yer değiştirme suretiyle atandıklarında, bu yerlerin ilgili olduğu bölge için belirlenmiş olan hizmet süreleri kadar görev yapacaklarından, söz konusu hizmet sürelerinin hesaplanması bu kapsamdaki memurlar için önem taşımaktadır

 

HİZMET BÖLGELERİ 6 BÖlGEYE AYRILMIŞTIR

 

Türkiye'nin illeri; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösterme durumlarına ve gelişmişlik sıralarına göre genel Yönetmelik ile 6 hizmet bölgesine ayrılmıştır

 

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin kimler olacağı; en az 2 yıl olacak şekilde hizmet bölgelerine ilişkin zorunlu çalışma süreleri, ilgili kurumlar tarafından çıkarılan özel yönetmeliklerle belirlenmektedir.

 

 

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

-Yıllık izin, sağlık izni (radyoaktif ışınlara maruz kalacak şekilde çalışanlara verilen izin) ve mazeret izni sürelerinin tamamı ile, 657 sayılı Kanunun “hastalık ve refakat izni” başlıklı 105 inci maddesi kapsamında kullanılan izin süreleri toplamının 6 ayı geçmeyen kısmı

 

- Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı, memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.

 

- Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların yeniden görevlerine başlamasına engel bir durum bulunmaması halinde, görev haricinde geçen bu sürelerin tamamı memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.

 

Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri ile aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ve başka yerdeki bir görevin usulüne uygun şekilde memura vekaleten gördürülmesi durumunda  sürelerin tamamı, bu sürelerin geçtiği yerin bölgenin hizmetinden sayılır.

 

 

Aşağıda belirtilen süreler, ilgili memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölgenin hizmeti süresinden sayılmaz.

 

 -657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

 

-Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır