Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 04 Temmuz 2016 11:40:22 Tarihinde eklenmiştir.

DOĞUM YARDIM TUTARLARI MAAŞLARDAYAPILAN ARTIŞLARINA RAĞMEN DEĞİŞMEDİ

Doğum yardım tutarları 15 Mayıs 2015 tarihinden beri hiç değişmedi.


 

Doğum yardımı düzenlemesi 15 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmesine ve geçen süre içinde  Devlet memurlarının maaşlarına kümülatif olarak % 12 zam gelmiş olmasına rağmen doğum yardım tutarlarında herhangi bir değişiklik olmadı.Temmuz ayında yapılacak olan %5'lik zam sonrası toplam zam miktarının %17,59'lara ulaşacak olmasına rağmen doğum yardım oranlarının hiç artmaması bu yardımın amacından uzaklaştığı şeklinde değerlendirilebilir.

 

15 Mayıs 2015 tarihine kadar doğum yardımları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre 2500 gösterge rakamının aylık katsayıyla çarpımı tutarında ödeme yapılması öngörülüyordu.Fakat,15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren 633 sayılı KHK'ya "Doğum Yardımı" başlığı ile eklenen yeni düzenleme ile doğum yardımı (çocuk sayısına göre değişen) sabit tutarlar olarak belirledi.

 

Mevcut düzenlemeye göre 15 Mayıs 2015 tarihinden geçerli olmak üzere ; Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuk için 600 TL tutarında doğum yardımı ödeniyor.

 

Doğum yardımına ilişkin yasal düzenlemeye göre, belirlenmiş olan doğum yardımı tutarlarını artırma yetkisi, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu iki bakanlık, gerek gördüklerinde müştereken yapacakları belirleme ile doğum yardımı tutarlarını artırabilir

 

Kamu çalışanlarının ücretlerine ve asgari ücrete yapılan bu artışlara rağmen doğum yardımı miktarlarının hiç değişmemesi, bu yardımdan yararlanacak olanlarda doğum yardımı miktarlarının artırılarak güncellenmesi yönünde beklenti yaratmaktadır.

            


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır