Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 30 Haziran 2016 23:10:55 Tarihinde eklenmiştir.

PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR ?

NET EK ÖDEME TUTARININ HESAPLANMASI NASILDIR?

Net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu brüt ek ödeme tutarı bulunur. Bu tutar tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen brüt ek ödeme tutarından sabit ek ödeme brüt tutarı(209 SK+375 KHK sabit ek ödeme)mahsup edilir daha sonra gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.

NET PERFORMANS PUANI X DÖNEM EK ÖDEME KATSAYISI=BRÜT EK ÖDEME TUTARI
BRÜT EK ÖDEME TUTARI - SABİT EK ÖDEME BRÜT TUTARI -(G.V.+D.V.)=NET EK ÖDEME

DİKKAT:

Kişinin mahsup edilemediği sabit ek ödeme brüt tutarını mesai dışı çalışması varsa mesai dışı brüt ek ödeme tutarından mahsup edilmesi gerekmektedir. Yani mesai içi ve mesai dışı ek ödeme brüt tutarından, sabit ek ödeme brüt tutarı mahsup edilecektir.

DÖNER SERMAYE EK ÖDEME MATRAHI NEDİR? TAVAN TUTAR NASIL HESAPLANIR?

Ek Ödeme Matrahı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamını ifade eder. Kısaca Bordroya baktığımızda; aylık maaş tutarı ,ek gösterge tutarı,yan ödeme tutarı,özel hizmet tazminatı tutarlarının toplamıdır.Ek ödeme matrahının tavan katsayısı ile çarpımı tavan ek ödeme tutarını vermektedir.Bu tutar net değil, brüt tutardır.

 


2.-3.BASAMAK SAĞLIK TESİLERĠNDE TABİPLERİN NET PERFORMANS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR ONU ÖĞRENELİM.


2.Basamak Sağlık Tesislerinde Net Performans Puanının Hesaplanması:


Mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.


1-Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip: Net performans puanı = (Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)

 


2-Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler: Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)

 


Mesai dışı çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.


1-Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip: Net performans puanı = Mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı

2- Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler: Net performans puanı = Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı.

 


3.Basamak Sağlık Tesislerinde Net Performans Puanının Hesaplanması:


Mesai içi çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.


a) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar:


1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, acil kliniklerde ise pratisyen tabipler: Net performans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,25)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı + [(Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (Klinik hizmet puan ortalaması x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)


2) Asistanlar: Net performans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,75)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı] + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)


3) Asistanlar (Enfeksiyon hastalıkları kliniklerinde ve laboratuvar hizmetlerinde çalıĢanlar): Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) +Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)


b) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar:


1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip: Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + [(Tabip muayene ve girişimsel işlem puanı – (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)


2) Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler: Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)


3) Ek-4 sayılı tablonun (C) bölümü kapsamında sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler: Net performans puanı = (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasının Ek-4/C’de belirtilen oranı x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı) + Bilimsel çalışma destek puanı + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı)


Mesai dışı çalışan personelin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır.


a) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar:


1) Asistanlar (laboratuvar hizmetlerinde çalışan asistanlar hariç): Net performans puanı =[(Mesai dışı klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) + (Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x 0,75)] x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı

 

b) Bir kliniğe bağlı olarak çalışmayanlar:


1) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan tabip: Net performans puanı = (Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı) + [((Mesai dışı tabip muayene ve girişimsel işlem puanı – (Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5]


2) Sağlık tesisi puan ortalamasından ek ödeme alacak tabipler: Net performans puanı = Mesai dışı sağlık tesisi puan ortalaması x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai dışı aktif çalışılan gün katsayısı
Mesai içi ve Mesai Dışı Ödenecek Net Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması:


1-Personele ait mesai içi net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu brüt ek ödeme tutarı bulunur. Bu tutar mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen mesai içi brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur.


2-Mesai dışı ödenecek brüt ek ödeme tutarı ise mesai dışı net performans puanının mesai dışı dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Bu tutar mesai dışı tavan ek ödeme tutarını geçemez. Tavan ek ödeme tutarını aşmayacak şekilde belirlenen mesai dışı brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek net ek ödeme tutarı bulunur

 

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI


Hizmet-alanları, kadrolar ve unvanlar

Tabip 1,10

 


Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip 0,80

 


Yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440) (**)palyatif bakım merkezleri,yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler 1,20

 


İlk ve acil yardım servis/polikliniklerinde görev yapan pratisyen tabipler 1,40

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ HİZMET ALANI-KADRO UNVAN KATSAYILARI


Asistan 1,10

 


Tabip, 1,10

 


Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip, 0,80

 


Yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440) (**)palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde pratisyen tabipler 1,20

 


İlk ve acil yardım kliniklerinde, acil servis/polikliniklerinde görev yapan pratisyen tabipler 1,40

 

 

SAĞLIK TESİSİ PUAN ORTALAMASI TABLOSU


Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunmayan tıbbi ve idari ünitelerde çalışan tabip-Süresiz-Sağlık tesisi puan ortalamasından


Kurumca veya amirince hizmet içi eğitimlere katılması uygun görülen personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden-Eğitim süresince-Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi ve uzman diş tabipleri için (1,00), uzman tabipler için (1,50) (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) (*) ,eğitim görevlileri için (2,00)kadro unvan katsayısı esas alınır.

 

 

Yılda en fazla iki defa, görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden Yılda toplam 15 günü geçmemek üzere-Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, (0,80)

 


Sağlık tesisine yeni atanan veya yeni görevlendirilen tabipler (fiilen göreve başlayış tarihinden itibaren) 3 ay süresince (Süre hastane yöneticisinin kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir)Sağlık tesisi puan ortalamasının %80’i ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 


Yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440)(**)palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan tabipler-Süresiz-Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

 

 

Yoğun bakım, (Ek ibare:RG-9/8/2015-29440)(**)palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan tabipler-Süresiz-Sağlık tesisi puan ortalaması ile tabip muayene ve girişimsel işlem puanları birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınır

 

 

*Toplu Görüşmelerde Yapılan Düzenleme Gereği( LİNK: http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/388997f17f9a490ba7c07ec4d28c7b82.pdf) ayda 5 gün yılda toplam 10 gün yıllık izin çalışma süresinden değerlendirilecektir.

 


*kişi yoğun bakımda ya da acil de çalışıyorsa almış olduğu izinler(ayda 5 gün, yılda 10 gün) orada çalışmış gibi değerlendirilecektir. ünvan katsayıları ve tavan katsayıları değişmeyecektir.

 


ÖRNEK:Tabip 4 gün yıllık izin aldıysa ve hastanenin sağlık tesisi puan ortalamasının 25.000 olduğunu varsayarsak; önce açgk bulacağız.4/30 dan 0,1333 bulunur.25.000x0,1333=3.332,50 puan net performans puanına eklenecektir.

 


*Kişi kongre-konferans-seminere gittiği zaman kaç gün gittiyse aydaki gün sayısına oranlanacak ve açgk bulunacak, sağlık tesisi puan ortalaması ile unvan katsayısı(0,80) çarpılacak daha sonrada açgk ile çarpılarak kişinin net performans puanına eklenecektir.

 


ÖRNEK:Tabip 5 gün seminere gittiyse ve hastanenin sağlık tesisi puan ortalamasının 30.000 olduğunu varsayarsak; önce açgk bulacağız 5/30 açık 0,1666 bulunur.30.000x0,1666x0,80=3.998,70 puan net performans puanına eklenecektir.

 


DiKKAT: Tabip açık ve sağlık tesisi puan ortalamasından değerlendirilerek puan alıyorsa, aldığı açık kadar sağlık tesisi puan ortalaması(stpo) bulurken değerlendirilmeye alınmaz.

 


ÖRNEK: Tabip 3 gün kongreye gitmiş olsun.27 gün de hastanede çalışmış olsun. hastanenin stpo hesaplanırken ilgili tabibin açgk 27/30=0,90 olarak değerlendirilmeye alınacaktır. ancak ek puan verilirken açgk 1,00 olarak değerlendirilecektir.
kısaca; ek puan verilirken stpo değerlendirildiği günler dahil edilir,stpo hesaplanırken stpo değerlendirildiği günler dahil edilmez.

 

HASTANEYE YENİ ATANAN VE GÖREVLENDİRİLEN TABİPLERİN DURUMU


Sağlık tesisine yeni atanan veya görevlendirilen tabiplere 3(üç) ay süresince kendi tmgip ve stpo %80 birlikte değerlendirilerek yüksek bulunan net performans puanı esas alınarak ek ödeme yapılır.bu süre hastane yöneticisinin kararıyla 6(altı)aya kadar uzatılabilir.


ÖRNEK: Acilde 28 gün çalışan tabibin puanının 23.000 ve stpo ise 35.000 olduğunu varsayarsak.


TMGİP göre;23.000x1,40=32.200 puan


STPO %80 göre;35.000x0,80x0,9333(28/30)x1,40=36.585 puan

DiKKAT: Stpo göre hesaplama yapılırken açık dikkate alınır.

Stpo %80 göre daha fazla net performans puanı hesaplandığı için tabibe stpo %80 göre ödeme yapılacaktır.

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 5 Yorum
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 14 Mart 2017 14:46:50
  http://www.memurmaasmutemeti.com/tabip-doner-sermaye-ek-odeme-hesaplamasi

  ÜSTEKİ LİNKTEN HESAPLAMA YAPTIRABİLİRSİNİZ
 • azat özel
  azat özel , 14 Mart 2017 13:38:48
  denizli de acil hekimi olarak çalışıyorum. biz acilde çalıştığımız için %20 ek puanımın olması gerekiyor.25700 performans puanım var. ortalama 29000 bana ortalamayı geçemediğim söyleniyor. bu puanı nasıl hesaplayabilirim. hesaplama açık bi şekilde anlatabilir misiniz?
 • kaan şenkan
  kaan şenkan , 08 Mart 2017 00:55:33
  tşk ederim.ben bazı noktalarda doğrumu yapıyorum eksik bildiğim bir şey mi var bilemediğim için yani %25 ek puanı 25780 puanın 0,25 ile çarpımını alıyorum + 176 acil saatimi 0,55 ile 56 normal saatimi 0,45 ile çarpıp ikisinin toplamını 232 toplam saatime bölüp katsayımı buluyorum ,o katsayı 25780 ile çarpıyorum .çıkan sonuca ek puan çarpımımı ekliyorum .eksik günüm yoksa erformansım budur deilmi başka bir hesaplama yok yani.birde önceden %20 den fazla ek puan alınmıyordu şimdi alınıyor sanırsam 35 e kadar
 • menderes özer
  menderes özer , 07 Mart 2017 08:43:54
  verdiğiniz bilgilere göre net performansınız 20.000 civarı çıkıyor
 • kaan şenkan
  kaan şenkan , 06 Mart 2017 17:21:49
  bir konuda görüş almak istiyorum.öncelikle ben laboratuvarda çalışıyorum maaş dercem 2-3 ü emekli derecem 1-1 i. yüzde yirmi ek puanım artı yüzde beş muayene komisyon puanım var hastane puanı 25780 ,kısmi süreli özellikli birimde çalışıyorum 176 saat acile 56 saat normal.performans puanım 17500 hesaplanmış bir yanlışlık olduğu kanısındayım .değerlendirebilirmisiniz acaba teşekürler.