Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 28 Haziran 2016 01:35:55 Tarihinde eklenmiştir.

YENİ YAYINLANAN SaĞLIK BAKANLIĞI NÖBET GENELGESİNİN DETAYLI AÇIKLAMASI

Yeni yayınlanan Fazla Mesai ve İcap Nöbetleri genelgesinde belirtilen hususlar nelerdir ?


 • Yataklı Tedavi kurumları
 • Seyyar Hastaneler
 • Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri
 • Aile Sağlığı Merkezleri
 • Toplum Sağlığı Merkezleri
 • 112 Acil Sağlık Hizmetleri

 

 

Yukarıda sayılan görev yerlerinde haftalık çalışma süresi dışında;

(nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere)

            - normal,

            - acil,

            - branş nöbeti

tutarak bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen (izin suretiyle karşılanamayan nöbetler için)  memurlar ile sözleşmeli personele, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 33.maddesi" kapsamında belirtilen gösterge oranlarına göre nöbet ödemesi yapılmaktadır.

 

  NOT: Bir ayda;

- Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten fazlası için ödeme yapılmaz.

- Diğer yerlerde ise 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz.

 

 

Nöbet Ücretlerinin %50 Oranında Artırımlı Ödenmesi

 

657 sayılı D.M.K. Ek 33.madde ve Toplu Sözleşme hükümlerinde, nöbet ücretlerinin %50 oranında artırımlı ödenmesi gereken birimler sayılmış olup aşağıda belirtilen birimlerde tutulan nöbet ücretleri %50 oranında fazla mesai artırımlı ödenmektedir:

 

Nöbet Ücretlerinin %50 Oranında Artırımlı Ödeneceği Birimler

 • Yoğun Bakım
 • Diyaliz
 • Ameliyathane
 • Acil Servis
 • 112 Acil Sağlık Hizmetleri

 

 

§ Altın Soru: Röntgen/Laboratuvar biriminde nöbet tutmaktayım. %50 oranında artırımlı nöbet ödemesinden faydalanabilir miyim?

 

    Cevap:

    a) Sağlık tesisinizdeki Röntgen/Laboratuvar birimi yalnızca "Acil Servis" bünyesinde ve sadece bu birime münhasıran hizmet veriyorsa; EVET, %50 oranında artırımlı olarak faydalanabileceksiniz.

 

    b) Sağlık tesisinizdeki Röntgen/Laboratuvar birimi yalnızca Acil Servis'e değil diğer birimlere de (Yoğun Bakım, Ameliyathane, Diyaliz vs.) hizmet veriyorsa; HAYIR, %50 oranında artırımlı olarak faydalanamayacaksınız.

 

            İCAP NÖBETİ

 

            İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için,

- icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere -

nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir.

 

 

-Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nde İcap nöbeti şu şekilde tanımlanmıştır:

 

            İcapçı nöbeti (Ev nöbeti) : Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.

 

NOT: Bir ayda;

        - 120 saatten fazlası için icap nöbet ödemesi yapılmaz.

 

 

            İcap Nöbet Ücretlerinin %50 Oranında Artırımlı Ödenmesi

 

            Artırımlı nöbet ücreti ödenmesinde hizmetin yerine getirildiği birim esas alınmakta olup nöbeti esas itibariyle evde bekleme ve hazır olma şeklinde icra edildiğinden bu birimlerde gerçekleşen bir nöbet türü değildir.

 

            Diğer taraftan kanunda ve toplu sözleşme hükümlerinde icap nöbetinin %50 oranında artırımlı ödeneceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği belirtilerek "yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için öngörülen artırımlı ücret hükmünün icap nöbeti tutanlara uygulanmasına imkan bulunmadığı açıklanmıştır.

 

            Özetleyecek olursak; icap nöbeti, "ev nöbeti" olduğundan dolayı %50 oranında artırımlı ödenmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir.

 

Armağan TOSUN

Mutemet/Yazar

Memurmaasmutemeti.Com

 

LİSANS TAMAMLAMA ve FAZLA MESAİ İLE İLGİLİ DİĞER KONULARIMIZDAN HABERDAR OLUP İÇİN FACEBOOK GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
 • Bülent yaprak
  Bülent yaprak , 28 Haziran 2016 13:21:04
  25 yataklı İlçe devlet hastanesinde Röntgen Birimi saat 16:00 sonrası yalnızca acile hizmet vermektedir. Servis mesai saatleri içinde poliklinikler üzerinden gönderiyor hastası olursa, ameliyathane, diyaliz yok.
  Buna rağmen alamıyoruz. Mutemetin iş güzarlığı müdürün işine gelince durum bu. Aylık hasta rapor dökümlerinde görünen; acilden aldığımız hasta sayısı polikliniğe göre tam 2 katına denk geliyor. Adaletsizlik her yerde, hakkımız haram olsun. saygılar.