Bu haber 26 Haziran 2016 23:56:36 Tarihinde eklenmiştir.

BPK BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMAMASINA İLİŞKİN MAHKEME KARARI VE SONUÇLARI

BPK Nedir ? Birim performans katsayısının mahkeme kararı ile kaldırılması sağlık personelinin ne menfatine olmuştur.

BPK BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMAMASINA İLİŞKİN MAHKEME KARARI VE SONUÇLARI

 

 

            TKHK 15.06.2016 tarihli, Birim Performans Katsayı uygulaması hakkında bir yazı yayımladı. Bahsi geçen yazıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/d8b39878013644b6a1c65b925005bd21.pdf

 

           

 

            Ülkemizde memur ödemelerinin bizzat içinde olan, hepsi birbirinden değerli ve bilgili mutemet meslektaşlarımın katkılarıyla yayın yapan  Memurmaasmutemeti.Com 'un admini ve yazarı sevgili Sedat ATLAS  konu hakkında bir makale kaleme almamı isteyince biraz nazlandım. Aslında konu hakkında ufaktan çalışmalara başlamıştım bile. Zira yazının yayımlandığı gün sağlık ve sosyal hizmet kolunda faaliyet gösteren önemli bir sendikamızın sayın genel başkanı beni aramış ve naçizane yorumlarımı almıştı.

 

 

            Herkes tarafından çokça eleştirilen ama bir türlü vazgeçilemeyen performansa dayalı ek ödeme sistemini “Deveye boynun eğri, demişler; nerem doğru ki, demiş“  atasözündeki sonuç kısmına, birim performans uygulamasını da “boyun” kısmına benzetsek teşbihte hata yapmamış oluruz umarım.

 

            Herşeye rağmen, hem performansa dayalı ek ödeme sistemi hem de uygulaması aşamasındaki yardımcı yöntemlerin birer iyi niyet ürünü oldukları unutulmamalı ve yapılan eleştiriler bu minvalde olmalıdır.

           

            Mutemetler olarak konunun hesaplama aşamasında birer “matematik profesörü”ne dönüşüğümüz performansa dayalı ek ödeme sisteminin çıkış amacı “... çalışanların etkinlik ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik olarak, çalışanlar için önceden öngörülmüş hedefleri ve temel süreçleri göz önüne alarak oluşturulan organizasyonel bir yapıyı ifade etmektedir. Bu yapı içinde farklı sorumluluk alanlarına karşın yöneticiler, sağlık personeli ve diğer tüm personel kurumun başarısının ortak paydaşları arasında yer almaktadır. ... Performansa dayalı ek ödeme uygulamasının temel amacı, kamu sektörü sağlık personelinin iş motivasyonunu ve üretkenliğini teşvik etmektir.”*

 

            2003 yılından itibaren uygulamaya başlanan ve süreç içinde revizyona uğrayan sisteme ilk olarak 2010 yılında yönetici performansı uygulaması eklenmiş devamında ise Birim performans uygulaması, cerrahi/dahili branş uzman tabipleri bakımından 01/02/2011 tarihinden itibaren; ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personel bakımından ise 01/06/2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştı.

 

            Çıkış amacı iyi niyetli olarak, dahili branşların, hasta yatışının gerekli olduğu durumlarda hasta yatışı yapmaları, cerrahi branşların ise gerekli durumlarda ameliyat yapmaları ve en nihayet daha nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak olan BPK uygulamasının Danıştay 11. Daire tarafından verilen iptal kararı ile işin en başında görülen,

            -Cerrahi branşlarda çalışan uzman tabiplerden beklenen ameliyat oranlarının bazı kurumlarda ve branşlarda beklenen seviyenin altında çıkması,

            -Dahili branşlar için hasta yatırma oranlarında yetersizlik tespit edilmesi,

            -Hastanelerde ameliyathane ve yatak kapasitesinin yeterince etkin kullanılmaması,

            -Hastaların bulundukları yerden büyük il merkezlerine sevk edilmesi, bu durumun büyük il merkezindeki hastanelerde yığılmalara yol açacağı,

            -Ameliyat ve yatış için randevu sürelerinin uzaması, 

            -Bazı uzman hekimlerin sadece poliklinik hizmeti vererek ek ödeme alacakları ve bu nedenle ameliyat yapma veya hasta yatırma gereği duymayacakları sorunlarının yeniden ortaya çıkması ihtimalini görmek gerekir.

 

            65. Hükümette yeniden görev alan Sağlık Bakanımız Sayın Recep AKDAĞ'ın bir televizyon kanalında “Sağlık çalışanları başımızın üstündedir. Önümüzdeki günlerde bir takım iyileştirmeler yapma imkanımız olacak. Alacakları ek ödemeler açısından, emeklilik hakları açısından iyileştirmeler getireceğiz. Sağlık çalışanlarına özlük hakları ve gelirleri ile ilgili iyileştirmeler getireceğiz. Üzerinde çalışıyoruz. ” açıklaması umut vaad ediyor. Sayın Bakanın açıklamaları performansa dayalı ek ödeme sistemi için yapılacak çalışmalarda umarım değerlendirilir ve sağlık çalışanları olarak adil bir ek ödemeye kavuşuruz.

 

            Sonuç olarak; yukarda saydığım tereddütler olsa da esas görevi insan sağlığı olan hekimlerimizin bu korkulara meydan vermeden görevlerini layıkıyla yerine getireceklerine olan inancımı korumaktayım.  Danıştay 11. Daire tarafından alınan kararın her ne kadar gerekçe farklı olsa da genel  olarak bir eşitlik getirdiği kanaatindeyim.

                     

Yaşar YARIMOĞLU

Mutemet

 

*T.C. Sağlık Bakanlığı, Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başaknlığının 2012 tarihli  “Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı” adlı çalışmasından alıntıdır.

Yorum Yap
Döner Sermaye Ek Ödeme
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları. Eski ve yeni uygulama arasındaki farklar ve ele geçen kazanımlar.
Hekim ve Doktorlarda Yıllık İzinlerde Döner Sermaye Kesintisi ve Yıllık İzinlerde Aktif Çalışma Gün Katsayısı
Hekim ve Doktorlarda Yıllık İzinlerde Döner Sermaye Kesintisi ve Yıllık İzinlerde Aktif Çalışma Gün Katsayısı
Madde 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.
2017 TEMMUZ ZAMLI DOKTOR SABİT EK ÖDEME
2017 TEMMUZ ZAMLI DOKTOR SABİT EK ÖDEME
DOKTOR SABİT EK ÖDEME 2017 TEMMUZ
Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Sağlık-Sen Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi İçin Açıklama Yaptı
Sağlık-Sen Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi İçin Açıklama Yaptı
Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi Düşürülme Kararı Bürokrasi tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıyor.
DANIŞTAYIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN HAZİNE PAYI KESİNTİSİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ KARARI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ SAĞLAYACAK MI ?
DANIŞTAYIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN HAZİNE PAYI KESİNTİSİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ KARARI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ SAĞLAYACAK MI ?
Hazine payın kesintisinin düşürülmesi döner sermaye ek ödemeleri nasıl etkileceyecek ?
EK PUAN, ÖDÜL PUANI VE KOMİSYON PUANININ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMEDEKİ ETKİSİ
EK PUAN, ÖDÜL PUANI VE KOMİSYON PUANININ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMEDEKİ ETKİSİ
Ek puanlar performans döner sermaye ek ödemenin net tutarlarını nasıl değiştirir ?
SÖZLEŞMELİ HASTANE YÖNETİCİLERİNİN 2017 OCAK ZAMLI EK ÖDEMELERİ
SÖZLEŞMELİ HASTANE YÖNETİCİLERİNİN 2017 OCAK ZAMLI EK ÖDEMELERİ
TKHK'ye bağlı sağlık tesislerinde genel sekreter, başkan, uzman, büro görevlisi ve Hastane yöneticilerinin ek ödemeleri nasıl hesaplanır ?
UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR ?
UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR ?
UZMAN HEKİM EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR, EK ÖDEMEYİ NELER ETKİLER ?
TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU
TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU
Kendi Alanı İle İlgili Kongre, Konferans, Seminer Ve Sempozyum Gibi Etkinliklere Katılan Uzman Tabip/Tabiplerin Net Performans Puanı Nasıl Hesaplanır?
AYAKTAN MUAYENE KATILIM PAYI ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI.
AYAKTAN MUAYENE KATILIM PAYI ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunanlardan, sağlık kuruluşlarındaki ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenesi için alınan katkı payına, 1/1/2017 tarihinden geçerli olarak zam yapıldı.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
27°C / 14°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:26
Güneş
05:17
Öğle
12:53
İkindi
16:47
Akşam
20:16
Yatsı
21:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Galatasaray 34 24 7 3 +42 75
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 +42 72
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 +28 72
4 Beşiktaş 34 21 5 8 +39 71
5 Trabzonspor 34 15 9 10 +12 55
6 Göztepe 34 13 11 10 -1 49
7 Sivasspor 34 14 13 7 -8 49
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 -1 46
9 Kayserispor 34 12 14 8 -11 44
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 -7 43
11 Akhisarspor 34 11 14 9 -9 42
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 -4 40
13 Bursaspor 34 11 17 6 -5 39
14 Antalyaspor 34 10 16 8 -19 38
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 -4 36
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 -11 33
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 -17 33
18 Karabükspor 34 3 28 3 -66 12
ANKET
TÜMÜ

2018 Sağlık Atama Sayıları Nasıl Olmalı