Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 26 Haziran 2016 23:56:36 Tarihinde eklenmiştir.

BPK BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMAMASINA İLİŞKİN MAHKEME KARARI VE SONUÇLARI

BPK Nedir ? Birim performans katsayısının mahkeme kararı ile kaldırılması sağlık personelinin ne menfatine olmuştur.

 

 

            TKHK 15.06.2016 tarihli, Birim Performans Katsayı uygulaması hakkında bir yazı yayımladı. Bahsi geçen yazıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/d8b39878013644b6a1c65b925005bd21.pdf

 

           

 

            Ülkemizde memur ödemelerinin bizzat içinde olan, hepsi birbirinden değerli ve bilgili mutemet meslektaşlarımın katkılarıyla yayın yapan  Memurmaasmutemeti.Com 'un admini ve yazarı sevgili Sedat ATLAS  konu hakkında bir makale kaleme almamı isteyince biraz nazlandım. Aslında konu hakkında ufaktan çalışmalara başlamıştım bile. Zira yazının yayımlandığı gün sağlık ve sosyal hizmet kolunda faaliyet gösteren önemli bir sendikamızın sayın genel başkanı beni aramış ve naçizane yorumlarımı almıştı.

 

 

            Herkes tarafından çokça eleştirilen ama bir türlü vazgeçilemeyen performansa dayalı ek ödeme sistemini “Deveye boynun eğri, demişler; nerem doğru ki, demiş“  atasözündeki sonuç kısmına, birim performans uygulamasını da “boyun” kısmına benzetsek teşbihte hata yapmamış oluruz umarım.

 

            Herşeye rağmen, hem performansa dayalı ek ödeme sistemi hem de uygulaması aşamasındaki yardımcı yöntemlerin birer iyi niyet ürünü oldukları unutulmamalı ve yapılan eleştiriler bu minvalde olmalıdır.

           

            Mutemetler olarak konunun hesaplama aşamasında birer “matematik profesörü”ne dönüşüğümüz performansa dayalı ek ödeme sisteminin çıkış amacı “... çalışanların etkinlik ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik olarak, çalışanlar için önceden öngörülmüş hedefleri ve temel süreçleri göz önüne alarak oluşturulan organizasyonel bir yapıyı ifade etmektedir. Bu yapı içinde farklı sorumluluk alanlarına karşın yöneticiler, sağlık personeli ve diğer tüm personel kurumun başarısının ortak paydaşları arasında yer almaktadır. ... Performansa dayalı ek ödeme uygulamasının temel amacı, kamu sektörü sağlık personelinin iş motivasyonunu ve üretkenliğini teşvik etmektir.”*

 

            2003 yılından itibaren uygulamaya başlanan ve süreç içinde revizyona uğrayan sisteme ilk olarak 2010 yılında yönetici performansı uygulaması eklenmiş devamında ise Birim performans uygulaması, cerrahi/dahili branş uzman tabipleri bakımından 01/02/2011 tarihinden itibaren; ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personel bakımından ise 01/06/2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştı.

 

            Çıkış amacı iyi niyetli olarak, dahili branşların, hasta yatışının gerekli olduğu durumlarda hasta yatışı yapmaları, cerrahi branşların ise gerekli durumlarda ameliyat yapmaları ve en nihayet daha nitelikli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak olan BPK uygulamasının Danıştay 11. Daire tarafından verilen iptal kararı ile işin en başında görülen,

            -Cerrahi branşlarda çalışan uzman tabiplerden beklenen ameliyat oranlarının bazı kurumlarda ve branşlarda beklenen seviyenin altında çıkması,

            -Dahili branşlar için hasta yatırma oranlarında yetersizlik tespit edilmesi,

            -Hastanelerde ameliyathane ve yatak kapasitesinin yeterince etkin kullanılmaması,

            -Hastaların bulundukları yerden büyük il merkezlerine sevk edilmesi, bu durumun büyük il merkezindeki hastanelerde yığılmalara yol açacağı,

            -Ameliyat ve yatış için randevu sürelerinin uzaması, 

            -Bazı uzman hekimlerin sadece poliklinik hizmeti vererek ek ödeme alacakları ve bu nedenle ameliyat yapma veya hasta yatırma gereği duymayacakları sorunlarının yeniden ortaya çıkması ihtimalini görmek gerekir.

 

            65. Hükümette yeniden görev alan Sağlık Bakanımız Sayın Recep AKDAĞ'ın bir televizyon kanalında “Sağlık çalışanları başımızın üstündedir. Önümüzdeki günlerde bir takım iyileştirmeler yapma imkanımız olacak. Alacakları ek ödemeler açısından, emeklilik hakları açısından iyileştirmeler getireceğiz. Sağlık çalışanlarına özlük hakları ve gelirleri ile ilgili iyileştirmeler getireceğiz. Üzerinde çalışıyoruz. ” açıklaması umut vaad ediyor. Sayın Bakanın açıklamaları performansa dayalı ek ödeme sistemi için yapılacak çalışmalarda umarım değerlendirilir ve sağlık çalışanları olarak adil bir ek ödemeye kavuşuruz.

 

            Sonuç olarak; yukarda saydığım tereddütler olsa da esas görevi insan sağlığı olan hekimlerimizin bu korkulara meydan vermeden görevlerini layıkıyla yerine getireceklerine olan inancımı korumaktayım.  Danıştay 11. Daire tarafından alınan kararın her ne kadar gerekçe farklı olsa da genel  olarak bir eşitlik getirdiği kanaatindeyim.

                     

Yaşar YARIMOĞLU

Mutemet

 

*T.C. Sağlık Bakanlığı, Performans Yönetimi Kalite Geliştirme Daire Başaknlığının 2012 tarihli  “Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı” adlı çalışmasından alıntıdır.


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap