Bu haber 17 Haziran 2016 07:57:17 Tarihinde eklenmiştir. 786 Defa Okundu.

SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN DEVLET MEMURLARINA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARINA SENDİKALAR KARIŞABİLİR Mİ?

Kamuda çalışan devlet memuru sendika üyesi olmadığı halde aldığı disiplin cezasında sendika temsilcisinin imzası varsa dava açabilir mi?

"Disiplin kurulları ve disiplin amirleri" başlıklı134 üncü maddesinde "Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca  müdürlüklerde birer Disiplin Kurulu bulunur.

 

Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."hükmü bulunmaktadır.

 

24/10/1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine 4/7/2005 tarihli ve 2005/9138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ikinci fıkrasında; "Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir."hükmü bulunmaktadır.

 

Bu yasada yer alan maddelere göre sendika üyesi olan mamurların disiplin cezaları işlemlerinde sendika temsilcilerinin katılması gerekir,ancak memur herhangi bir sendikaya üye değil ise memurun disiplin cezası veya disiplin cezası görüşmelerine sendika temsilcisinin katılmaması gerekir.Bu konu yargıya taşınabilir ancak sonucu hakkında bir şey söylemek mümkün değil.Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap