Bu haber 17 Haziran 2016 07:52:09 Tarihinde eklenmiştir.

FARKLI STATÜLERDE ÇALIŞAN DEVLET MEMURUNUN İZİN HAKKI

5 yıl çalışıp ücretsiz izin hakkı elde etmek isteyen memurlar kamu kurum ve kuruluşlarında farklı statülerde çalışsalar dahi belirlenen statülerde çalışırlarsa bu 5 yılın sonunda 12 aya kadar olan izin hakkını elde ederler.

Konuyla ilgili 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108'inci maddesinde " E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz."denilmektedir.

 

Ayrıca 154 seri nolu Devlet Memurları Tebliğinde  " 1- Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması, gerekmektedir." denilmektedir. 

 

108 inci madde (D) bendi gereğince de  aylıksız izin verilmesi;

 

-5 yıllık hizmete,
-Memurun isteği, 
-İdarenin takdirine
 (uygun bulmasına) bırakılmıştır.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında ki çalışanların statüleri şunlardır:

 

Sözleşmeli personel
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi
399 Sayılı KHK KİT
Diğer sözleşmeli personel

Geçici Personel(657 S K.4/C

İşçiler
Kadrolu (sürekli) işçiler
Geçici İşçiler

Diğer Kamu Görevlileri
Askeri Personel
Hakim ve Savcılar
Akademik Personel

 

Kısaca konuyu özetlemek gerekirse 657  sayılı kanunun 108'inci maddesinin E bendinde aylıksız izin verilmesinin şartları bellidir.Memurun izin alabilmesi için 5 yıllık hizmet süresini doldurması gerekir.Belirtilen fıkra uyarınca izin verilmesinde değerlendirilecek olan süreler yıllık izin sürelerinde değerlendirilen süreler olarak belirlenmiştir.4/b statüsünde çalışmakta olan daha sonra 6495 sayılı Kanun uyarınca kadroya geçenlerin bu statüde ki hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademe olarak değerlendirilir. Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap