Maaş Mutemeti
Bu haber 13 Haziran 2016 11:53:39 Tarihinde eklenmiştir.

EŞİNDEN AYRILAN KIZI İÇİN EBEVEYN MEMUR AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

Kızı eşinden ayrılan ebeveyn memur eşinden nafaka almayan ve çalışmayan kızı için aile yardımı ödeneği alabilir mi?

EŞİNDEN AYRILAN KIZI İÇİN EBEVEYN MEMUR AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

Aile Yardımı ödeneği Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü, anılan Kanunun 203 üncü maddesinde "Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez." hükmü ile belirlenmiştir.

 

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller 657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinde şöyle belirtilir"

 

1. Evlenen çocuklar,
2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),
3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 
4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar." 
olarak belirlenmiştir.

 

Bazı özel durumlar hariç evli olmayan,25 yaşını doldurmamış,kendi adına ticaret yapmayan,menfaat karşılığı çalışmayan ,devletin burs verdiği ve okumayan çocukları için devlet memuruna ile ödeneği ödenir ve haczedilemez.

 

25 yaşını doldurmadan önce evlenip boşanan,ticaret yapıp bırakan,belli dönemlerde burs alan çocuklar için sadece bu dönemler de aile yardımı yapılmaktadır.Bu hallerin son bulması durumunda Aile Yardımı bildiri vermek suretiyle yeniden aile yardımı almak mümkündür.

 

Bu durumda 25 yaşını geçmemiş olan eşinden ayrılan kızı için memur olan ebeveyn, kızı eşinden ayrıldıktan sonra aile yardımı almaya devam eder.25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur

 

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap