Maaş Mutemeti
Bu haber 14 Haziran 2016 08:05:14 Tarihinde eklenmiştir.

DEVLET MEMURLARINDA KURUMLARARASI NAKLEN ATAMA ŞARTLARI

Devlet memurları aranan şartlara sahip olmaları ve ilgili kurumların takdiri çerçevesinde naklen atama gerçekleşebilmektedir.

DEVLET MEMURLARINDA KURUMLARARASI NAKLEN ATAMA ŞARTLARI

Devlet memurlarının bir kurumdan başka bir kuruma geçmeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu temel kuralları belirlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile memurların nakli mümkündür.Naklen atanacak memur,bulunduğu sınıfta veya eğitim durumu itibariyle girebileceği sınıfa ait bir kadroya kazanılmış hak derecesine uygun bir derecede veya torba kadro (68/B uygulaması )derecesi ile atanabilir.Öte yandan, memurun kazanılmış hak derecesinin altında ki dereceye naklen atanabilmesi ise, atanacağı kadro derecesi ile kazanılmış hak derecesi arasında ki farkın 3 dereceden fazla olmaması ve memurun bu dereceye atanmayı kabul etmesi gerekmektedir.

Memurun Naklen Atanmasında Yaş Şartı Var Mı?

657 sayılı Kanunda,kurumlar arası yapılan naklen atamalarda,memurun yaşı ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.Fakat Kanunun ek 40'ıncı maddesinde;mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan kariyer meslek personeline ilişkin olarak kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırının,giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanacağına hükmedilmiştir.

Özel düzenlemelerde belirtilmese de, memurların naklen atama talepleri değerlendirilirken;boyuna,cinsiyetine,yaşına,okuluna, medeni durumuna, görüntüsüne,ikametgahına v.b. hususlara bakılarak karar verilebilir.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse usulune uygun naklen atamalarda (bazı kurum veya mesleklere yapılan atamalar hariç)memurun yaşının atamaya engel teşkil etmeyeceği fakat naklen atamayı gerçekleştirecek olan kurumların,yazılı kural haline getirilmemiş olsa bile çeşitli nedenlerle naklen atama talebini uygun görmeyebilirler.

Mühendis,Hemşire,Mimar,İstatistikçi,Programcı,Şehir Planlayıcısı,Veri hazırlamaTekniker,Teknisyen Bilgi İşlem Müdürü gibi ve burada yer almayan bir çok kadroya memur atamalarında yaş sınırı bulunmaktadır.

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap