Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 14 Haziran 2016 08:05:14 Tarihinde eklenmiştir.

DEVLET MEMURLARINDA KURUMLARARASI NAKLEN ATAMA ŞARTLARI

Devlet memurları aranan şartlara sahip olmaları ve ilgili kurumların takdiri çerçevesinde naklen atama gerçekleşebilmektedir.


Devlet memurlarının bir kurumdan başka bir kuruma geçmeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu temel kuralları belirlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile memurların nakli mümkündür.Naklen atanacak memur,bulunduğu sınıfta veya eğitim durumu itibariyle girebileceği sınıfa ait bir kadroya kazanılmış hak derecesine uygun bir derecede veya torba kadro (68/B uygulaması )derecesi ile atanabilir.Öte yandan, memurun kazanılmış hak derecesinin altında ki dereceye naklen atanabilmesi ise, atanacağı kadro derecesi ile kazanılmış hak derecesi arasında ki farkın 3 dereceden fazla olmaması ve memurun bu dereceye atanmayı kabul etmesi gerekmektedir.

Memurun Naklen Atanmasında Yaş Şartı Var Mı?

657 sayılı Kanunda,kurumlar arası yapılan naklen atamalarda,memurun yaşı ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.Fakat Kanunun ek 40'ıncı maddesinde;mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan kariyer meslek personeline ilişkin olarak kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırının,giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanacağına hükmedilmiştir.

Özel düzenlemelerde belirtilmese de, memurların naklen atama talepleri değerlendirilirken;boyuna,cinsiyetine,yaşına,okuluna, medeni durumuna, görüntüsüne,ikametgahına v.b. hususlara bakılarak karar verilebilir.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse usulune uygun naklen atamalarda (bazı kurum veya mesleklere yapılan atamalar hariç)memurun yaşının atamaya engel teşkil etmeyeceği fakat naklen atamayı gerçekleştirecek olan kurumların,yazılı kural haline getirilmemiş olsa bile çeşitli nedenlerle naklen atama talebini uygun görmeyebilirler.

Mühendis,Hemşire,Mimar,İstatistikçi,Programcı,Şehir Planlayıcısı,Veri hazırlamaTekniker,Teknisyen Bilgi İşlem Müdürü gibi ve burada yer almayan bir çok kadroya memur atamalarında yaş sınırı bulunmaktadır.


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır