Bu haber 31 Mayıs 2016 12:47:32 Tarihinde eklenmiştir. 2672 Defa Okundu.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere “Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİYOİSTATİSTİK VE RAPORLAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DANIŞMANI İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere “Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı

İkraz No: 8531-TU
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 30.05.2015
Son Başvuru Tarih ve Saati: 13.06.2016 tarihinde saat 18.00Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır. Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzereBiyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışman Proje Süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşme idarenin ihtiyacına danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilebilecektir.

 

Sıra No Başvuru Numarası İşin Adı
 1 SHGM/2016/CS/A.1.1.6.6/IC/1 Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Danışmanı

 

 

Başvuru Kodu: BRYTD
Beklenen Hizmetler: 
Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Danışmanı aşağıdaki işleri gerçekleştirecektir:
• Çalışma konusu alana yönelik talep edilen başlıklarda literatür araştırması yapmak, raporlamak,
• ROİD Projesi kapsamında veri toplama sürecine katkı sağlamak, gerekli istatistik, analiz ve raporlama sürçlerini yürüterek, bu süreçlere ilişkin teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamak,
• ROİD ve TEUD faaliyetlerinde gerekli ön hazırlık çalışmalarına katkı vermek, , veri toplama ve analiz süreçlerinde ve bunların raporlanmasında teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamak,
• Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen TEUD süreçlerine ve diğer projelere katkı vererek, yapılan araştırmaların bilimsel araştırma kuralları çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere görüş sunmak ve raporlamak,
• Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı personellerine araştırma ve raporlama metodolojileri ile uzmanlık alanına göre belirlenecek diğer başlıklarda eğitim vermek,
• Yapılan çalışmaların bilimsel yayın haline dönüştürülmesi için gerekli istatistik çalışmalarını yürütmek. 
• Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca verilen uzmanlık alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.ARANILAN NİTELİKLER:
• Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak, 
• İstatistik veya biyoistatistik  alanında kamuda veya özel sektörde en az iki yıl deneyim sahibi olmak,
• MS Office programlarını ileri derecede bilmek,
• İstatistiksel paket programlarını kullanıyor olmak (örn. STATA veya STATview veya SPSS veya SAS veya Minitab veya R vb.),
• Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 3 yıl askerlik hizmetinden muaf olmak,
• Tercihen sağlık alanında araştırma ve analiz çalışmalarında bulunmak,
• Tercihen ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde en az 60 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak, veya ingilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak,
• Tercihen Biyoistatistik veya İstatistik alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını, Başvuru Kodunu ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 13.06.2016 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.


Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

 

Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi:
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 3
B Blok Kat:6 No:611
Satınalma Birimi 
06434 Sıhhiye, Ankara
Elektronik Posta: shgm.satinalma@saglik.gov.tr

Yorum Yap
Danışman Alımı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yürütülen Projelerde Çalışmak Üzere Geçici Görevlendirme İle Personel Alınacaktır.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yürütülen Projelerde Çalışmak Üzere Geçici Görevlendirme İle Personel Alınacaktır.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projelerde çalışmak üzere geçici görevlendirme ile personel alınacaktır.
AB projesi kapsamında Uzman Personeller istihdam edilecektir.
AB projesi kapsamında Uzman Personeller istihdam edilecektir.
Danışman alımı ilanı
Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı
Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı
6569 sayılı Kanun kapsamında, ülkemizde sağlık hizmetlerinin akreditasyonu Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecektir.
SAĞLIK İSTATİSTİK BİRİMİNE GEÇİCİ GÖREV İLE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI
SAĞLIK İSTATİSTİK BİRİMİNE GEÇİCİ GÖREV İLE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI
ağlık Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan, ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme yeteneğine sahip personelden Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak olan “Sağlık İstatistik Birimi” nde çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları sağlayan personelden görevlendirme yapılacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞMAN ALIMI İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞMAN ALIMI İLANI
Rapor Bazlı Danışman (Hastane Eczacılığı) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Yalın Yönetim) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Sağlık Bakım Hizmetleri) Alım İlanı,
Eğitim Teknoloğu Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
Eğitim Teknoloğu Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU
Danışman Alımı
Danışman Alımı
Rapor Bazlı Danışman (Sağlık Bakım Hizmetleri) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Yalın Yönetim) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Sınıflandırma) Alım İlanı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere “Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere “Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİYOİSTATİSTİK VE RAPORLAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DANIŞMANI İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ ÜNVANLARDA DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ ÜNVANLARDA DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİNİSTİHDAM DUYURUSU
Danışman Alım İlanı 4
Danışman Alım İlanı 4
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen alanlarda tam zamanlı danışman hizmet alımı yapılacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
Elektrik ve Elektronik Mühendisi Danışmanı,Makine Mühendisi Danışmanı,Mimari Danışman,Yazılım Uzmanı,Sağlık Yönetimi danışman
Klinik Mühendislik Yönetim Birimi Geçici Görevlendirme İle Personel Alım İlanı
Klinik Mühendislik Yönetim Birimi Geçici Görevlendirme İle Personel Alım İlanı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığına bağlı Klinik Mühendislik Yönetim Birimi’nde geçici görevlendirme ile çalışmak üzere;
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:31
Güneş
06:56
Öğle
12:41
İkindi
15:41
Akşam
18:13
Yatsı
19:31
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?