Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 31 Mayıs 2016 12:47:32 Tarihinde eklenmiştir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere “Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİYOİSTATİSTİK VE RAPORLAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DANIŞMANI İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TU
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi
Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 30.05.2015
Son Başvuru Tarih ve Saati: 13.06.2016 tarihinde saat 18.00Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır. Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzereBiyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışman Proje Süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşme idarenin ihtiyacına danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilebilecektir.

 

Sıra No Başvuru Numarası İşin Adı
 1 SHGM/2016/CS/A.1.1.6.6/IC/1 Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Danışmanı

 

 

Başvuru Kodu: BRYTD
Beklenen Hizmetler: 
Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Danışmanı aşağıdaki işleri gerçekleştirecektir:
• Çalışma konusu alana yönelik talep edilen başlıklarda literatür araştırması yapmak, raporlamak,
• ROİD Projesi kapsamında veri toplama sürecine katkı sağlamak, gerekli istatistik, analiz ve raporlama sürçlerini yürüterek, bu süreçlere ilişkin teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamak,
• ROİD ve TEUD faaliyetlerinde gerekli ön hazırlık çalışmalarına katkı vermek, , veri toplama ve analiz süreçlerinde ve bunların raporlanmasında teknik destek ve danışmanlık hizmeti sağlamak,
• Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen TEUD süreçlerine ve diğer projelere katkı vererek, yapılan araştırmaların bilimsel araştırma kuralları çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere görüş sunmak ve raporlamak,
• Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı personellerine araştırma ve raporlama metodolojileri ile uzmanlık alanına göre belirlenecek diğer başlıklarda eğitim vermek,
• Yapılan çalışmaların bilimsel yayın haline dönüştürülmesi için gerekli istatistik çalışmalarını yürütmek. 
• Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca verilen uzmanlık alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.ARANILAN NİTELİKLER:
• Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak, 
• İstatistik veya biyoistatistik  alanında kamuda veya özel sektörde en az iki yıl deneyim sahibi olmak,
• MS Office programlarını ileri derecede bilmek,
• İstatistiksel paket programlarını kullanıyor olmak (örn. STATA veya STATview veya SPSS veya SAS veya Minitab veya R vb.),
• Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az 3 yıl askerlik hizmetinden muaf olmak,
• Tercihen sağlık alanında araştırma ve analiz çalışmalarında bulunmak,
• Tercihen ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında son 5 yıl içerisinde en az 60 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak, veya ingilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak,
• Tercihen Biyoistatistik veya İstatistik alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak.T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını, Başvuru Kodunu ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 13.06.2016 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.


Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

 

Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi:
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Mithatpaşa Cad. No: 3
B Blok Kat:6 No:611
Satınalma Birimi 
06434 Sıhhiye, Ankara
Elektronik Posta: shgm.satinalma@saglik.gov.tr


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap