Maaş Mutemeti
Bu haber 24 Mayıs 2016 16:13:44 Tarihinde eklenmiştir.

ULUSLARARASI SAĞLIK PERSONELİ GÖÇÜ VE TÜRKİYE

Türkiye'de sağlık personelinin yurt dışına göç nedenleri

ULUSLARARASI SAĞLIK PERSONELİ GÖÇÜ VE TÜRKİYE

Uluslararası sağlık çalışanları göçüne ilişkin tartışmaların Türkiye gündeminde yer alması ağırlıklı olarak 2006 yılında gündeme gelen “ithal hekim” girişimi ile olmuştur. O günden bu güne Türkiye sağlık ortamında sağlık çalışanlarının göçü, azlığı veya fazlalığı konularındaki tartışmalar AB dinamiğinin rüzgarını da arkasına alarak artan bir şekilde devam etmiştir.

 

Türkiye’de sağlık personeli içe ve dışa göç paternleri analiz sonuçları göstermedir ki; dışa göç tercihlerinin çoğu üç temel bireysel girişim nedenli olmaktadır:

(i) eğitim amacıyla,

(ii) yabancı bir ülkede eğitimin tamamlanmasını takiben yaşama ve/veya çalışma isteği,

(iii) yabancı bir ülkede çalışma isteği.

 

Türkiye’den Avrupa’ya göç süreçlerinin uzun bir tarihsel geçmişi olmakla birlikte, yoğunlukla 1960’lı yıllarda yaşanmış olup varış noktaları daha çok Almanya ve Hollanda’dır. 1970’li yılların ortalarından itibaren, dışa göç tercihinde bulunan Türk vatandaşlarının büyük çoğunluğu, sağlık personelinin de içinde yer aldığı, kalifiye insan gücü grubu olmuştur. OECD 2007 Uluslararası Göçe Bakış raporuna göre ise, Türkiye’de eğitimini tamamlamış hekim ve hemşirelerin en çok göç ettikleri üç ülke sırasıyla; Birleşik Devletler (%63), Almanya (%28) ve Birleşik Krallıktır (%6). Benzer şekilde, Türkiye doğumlu sağlık personelinin en çok tercih ettikleri ülkeler de Birleşik Devletler, İsviçre, Birleşik Krallık, Avusturya ve Yunanistan’dır. 14 Türkiye’nin, 1999 yılında AB’ye aday olmasıyla birlikte, sağlık personelinin Avrupalılaşma yönündeki eğilimlerinin ciddi bir ivme kazanacağı görüşleri hakimdir.

Bu anlamda, AB’ye katılım sonrasında, sağlık personelini de içine alacak şekilde, beyin göçünün önemli bir problem olabileceği unutulmamalıdır. Türkiye’de içe göç ile alakalı perspektif ise, sınırlı yasal düzenlemeler ile bağlantılı olarak oldukça minimal düzeydedir. 22.02.2012 tarihli ve 28212 sayılı “Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde, diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hariç yabancı sağlık meslek mensupları, sadece özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap