Bu haber 15 Mayıs 2016 08:15:23 Tarihinde eklenmiştir.

Sağlık bakanlığı üst öğrenim sayılan bölümler hakkında yeni yazı yayınladı.

Sağlık bakanlığı üst öğrenim sayılan bölümler hakkında yeni yazı yayınladı.

Sağlık bakanlığı üst öğrenim sayılan bölümler hakkında yeni yazı yayınladı.

Sağlık bakanlığı üst öğrenim sayılan bölümler hakkında yeni yazı yayınladı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde (İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları) sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim bitirmesi halinde, taraflarına 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatların ödenmesi konusunda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararımın 4uncü maddesinin (e) fıkrasında "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai dununlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.' hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan hükmün uygulanması hakkındaki Maliye Bakanlığının 17.03.2014 tarihli ve 64314391.115521-625/2334 sayılı yazısında teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanılabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin 'kadro göreviyle ilgili olması", "kurumun görev alanıyla ilgili olması"' veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devam mahiyetinde bir üst öğrenim olmasıv gibi şartlann aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunan hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmiş ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personelin bitirmiş oldukları üst öğrenimlerin farklı bir programda olmakla birlikte anılan sınıfa dahil kadrolara atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin herhangi bir üst öğrenim olması halinde 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmüne istinaden bitirilen üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatın ödenebileceği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla yukarıda belirtilen mevzuat ve görüş yazısı çerçevesinde; Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, ekli listede belirtilen lisans veya önlisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4'üncü maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması hususunda,

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. İsmail KARTAL
Bakan a. 
Genel Müdür

 

LİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı Acil Bakım Teknikerliği Önlisans Programı
Biyoloji Lisans Programı Acil Yardım Önlisans Programı
Çocuk Gelişimi Lisans Programı Acil Yardım Teknikerliği Önlisans Programı
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Lisans Programı Adli Tıp Önlisans Programı
Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı Adli Tıp Teknikerliği Önlisans Programı
Diş Hekimliği Lisans Programı Ağız Diş Sağlığı Önlisans Programı
Ebelik Lisans Programı Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans Programı
Eczacılık Lisans Programı Ambulans ve Acil Bakım Önlisans Programı
Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) Lisans Programı Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Önlisans Programı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Lisans Programı Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı Ameliyathane Teknikerliği Önlisans Programı
Hemşirelik Lisans Programı Anetezi Önlisans Programı
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans Programı Anetezi Teknikerliği Önlisans Programı
Moleküler Biyoloji Lisans Programı Cerrahi Önlisans Programı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı Cerrahi Teknikerliği Önlisans Programı
Odyoloji Lisans Programı Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Önlisans Programı
Psikoloji Lisans Programı Çevre Koruma Önlisans Programı
Sağlık Eğitimi Lisans Programı Çevre Koruma ve Kontrol
Sağlık İdaresi Lisans Programı Çevre Önlisans Programı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans Programı (1) Çevre Sağlığı Önlisans Programı
Sağlık Kurumları Yöneticiliği Lisans Programı (1) Diş Hekimliği Hijyen Önlisans Programı
Sağlık Memurluğu Lisans Programı Diş Protez Önlisans Programı
Sağlık Yönetimi Lisans Programı Diş Protez Teknikerliği Önlisans Programı
Sosyal Çalışmalar Lisans Programı Diş Protez Teknolojisi Önlisans Programı
Sosyal Hizmet Lisans Programı Diş Teknik Sekreterliği Önlisans Programı
Sosyal Hizmetler Lisans Programı Diyaliz Önlisans Programı
Tıbbi Biyolojik Bilimler Lisans Programı Ebelik Önlisans Programı
Veterinerlik Lisans Programı Eczane Hizmetleri Önlisans Programı
  Ezcane Teknikerliği Önlisans Programı
  Elektronörofizyoloji Önlisans Programı
  Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Önlisans Programı
  Evde Hasta Bakımı Önlisans Programı
  Fizik Tedavi Önlisans Programı
  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Önlisans Programı
  Fizyoterapi Önlisans Programı
  Hastane Yönetimi ve Organizasyon Önlisans Programı (3)
  Hemşirelik Önlisans Programı
  Hidroterapi Önlisans Programı
  İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı
  İş ve Uğraşı Terapisi Önlisans Programı
  Laborant ve Veteriner Önlisans Programı
  Laboratuar Önlisans Programı (Sağlık Meslek Yüksekokulu mezunu)
  Mamomgrafi Önlisans Programı
  Nükleer Tıp Teknikerliği Önlisans Programı
  Odiometri/ Odyometri Önlisans Programı
  Optisyenlik- Optometri Önlisans Programı
  Ortopedik Protez ve Ortez Önlisans Programı
  Otopsi Yardımcılığı Önlisans Programı
  Paramedik Önlisans Programı
  Pataloji Labrotuvar/ Teknikeri Önlisans Programı
  Perfüzyon/ Teknikerliği Önlisans Programı
  Podoloji Önlisans Programı
  Protez ve Ortez Önlisans Programı
  Radyoloji Önlisans Programı
  Radyoterapi Önlisans Programı
  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı(2)
  Sağlık Labrotuvarı Önlisans Programı
  Sağlık Memurluğu Önlisans Programı
  Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı
  Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı
  Tıbbi Görüntülenme Teknikeri Önlisans Programı
  Tıbbi Labratuvar Teknikeri Önlisans Programı
  Veteriner Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı
  Yaşlı Bakım Hizmetleri Önlisans Programı
  Yaşlı Bakımı Önlisans Programı
  Yaşı Hizmetleri Bakımı Önlisans Programı

1) Bu programlar 06.11.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık İdaresi lisans programına eşdeğer sayılmıştır.

2) Bu programın, 28.10.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlıkla ilgili bir alan olduğuna karar verilmiştir.

3) Bu program, 15.04.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.

 

 

 

 

MAAŞINIZ DOĞRU YATMIŞ MI ? KONTROL ETMEK İÇİM MAAŞ HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ YAPINIZ.TIKLAYIN

SAĞLIK PERSONELİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

Yorum Yap Toplam : 4 Yorum
 • nurcan
  nurcan , 26 Nisan 2017 22:28:35
  Merhaba ben sağlık kurumları işletmeciliği onlisans mezun olduktan sonra dikey geçişle işletme bitirdim acaba bu üst öğrenim olarak sayilacakmi
 • Edanur kurt
  Edanur kurt , 28 Ocak 2017 14:49:28
  Merhaba ben ön lisans laboratuvar teknikerligi mezunuyum açıköğretimden sağlık yönetimi okuyorum benim icin bu bölüm üst öğrenim sayilacak mı
 • Fatma ozberk
  Fatma ozberk , 16 Mayıs 2016 22:35:02
  Merhaba ..eskiden yüksekogretimimiz sayilan bolumleri bitirmemiz bi ise yaramiycakmi simdi bu listeye goremi degerlendirilmeye alinacaz
 • İlknur yalçın
  İlknur yalçın , 16 Mayıs 2016 14:10:41
  Merhaba ben orta öğretim anestezi teknisyenliği bölümünden mezunum şu anda Anadolu Üniversitesi Sağlık kurumları işletmeciliği okuyorum intibak yaptırabilirmiyim acaba
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
26°C / 9°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:15
Güneş
05:50
Öğle
12:54
İkindi
16:39
Akşam
19:45
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Galatasaray 30 20 7 3 +36 63
2 Beşiktaş 30 18 4 8 +34 62
3 Medipol Başakşehir 30 19 6 5 +22 62
4 Fenerbahçe 30 17 4 9 +30 60
5 Trabzonspor 30 12 8 10 +9 46
6 Göztepe 30 12 10 8 -5 44
7 Sivasspor 30 13 12 5 -5 44
8 Kayserispor 30 12 10 8 -6 44
9 Kasımpaşa 30 11 12 7 -2 40
10 Yeni Malatyaspor 30 10 12 8 -6 38
11 Bursaspor 30 10 14 6 -2 36
12 Akhisarspor 30 9 13 8 -10 35
13 Antalyaspor 30 9 13 8 -16 35
14 Atiker Konyaspor 30 8 14 8 -3 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 9 16 5 -6 32
16 Osmanlıspor FK 30 8 14 8 -6 32
17 Gençlerbirliği 30 7 14 9 -14 30
18 Karabükspor 30 3 24 3 -50 12
ANKET
TÜMÜ

2018 Sağlık Atama Sayıları Nasıl Olmalı